บริษัทดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด

    บริษัทดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มก่อตั้งบริษัท พุทธศักราช 2530 ก่อตั้งมานานกว่า 23 ปี โดย คุณ สุระเดช ฉันทะอมรวงศ์ ผู้มีประสบการณ์ ด้านการขาย และการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมมานานกว่า 30 ปี โดยมุ่งเน้นคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ มาจัดจำหน่ายด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วได้มาตรฐาน จนได้รับความ ไว้วางใจให้เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากทุกมุมโลก ทั้ง ยุโรป อเมริกา และ ประเทศชั้นนำในเอเชีย